Lean: Mer än bara en produktionsmetod

Lean är inte bara begränsat till tillverkningsindustrin; dess principer har framgångsrikt tillämpats inom hälsovård, bygg, IT och tjänstesektorer. Genom att tillämpa lean-principer kan organisationer identifiera och minimera icke-värdeskapande aktiviteter, vilket leder till ökad produktivitet och effektivitet. Fördelar med att implementera Lean Implementeringen av lean i en organisation kan resultera i betydande fördelar, inklusive minskade driftskostnader, förbättrad produktkvalitet, snabbare leveranstider och […]